CHRISTY's STAMTAVLE

DK CH Ibeth Pug Christina Aquilera

Køn:
Hun
Født:
1/2 2008

Udskriv
Forældre Bedsteforældre Oldeforældre Tipoldeforældre

5c67f870-fedf-4f06-8279-d1a6547b6c4d

Far

CH Seloy Bodyguard

Han

6fb5bf66-6732-4981-9fef-30f79fb538d4

CH Klehaugens Just A Gigolo

CH Klehaugens Just A Gigolo

Han

2ac779c3-eb34-406e-b31b-43525a6534f4

Han

deca0be0-fa16-4834-a502-f1c98d8078c1

Han

7873121f-6e7f-4f6b-8f92-43e8b4203ffc

Hun

9cc657a3-32c0-45d8-b94e-650e684efaf7

Hun

1bf9d72e-d60a-4255-ab33-3c085dc7daa6

Han

5404b46b-ed4f-4681-8e63-3ad96634da00

Hun

22dc8885-3d61-41e0-b548-4c6dfe74ab4c

CH Seloy Anastacia

CH Seloy Anastacia

Hun

f3864b37-3fa5-4c56-8084-3fdfbdc68998

Han

5dab10e8-5f9b-452d-ac8b-a80df2afe8c2

Han

66094c47-9883-49af-b00a-ec14d21f5bb0

Hun

74e53614-68a5-4b2e-92fe-ba41eeab8b9f

Hun

1c1ee7b7-1e78-4950-a2a4-8e8036ef45eb

Han

700056f8-6f8a-4c89-ad0b-efd195903c0f

Hun

bfa9e364-4290-40ed-9d89-33fad6b6f163

Mor

CH Exceed Of TopTeam

Hun

e83dea28-9a2a-46d7-ba11-b705b04932e9

CH Sasquehanna Foto

CH Sasquehanna Foto

Han

62d762bc-aa1d-48a2-991c-352caf230f74

Han

4942d48e-f6df-4bf5-bad5-98d657ffed6e

Han

32687a42-fa0e-46fa-8096-8fb0aa664e7e

Hun

8b3a00a6-b98b-4e3a-8b16-26e58a5505b4

Hun

ac64324d-b11b-40ef-98f0-8ac614ac4d7e

Han

a3d7b049-705e-4d1f-99ad-9e19aa96652f

Hun

c79b7cd4-63ba-4dff-9391-8bf1e716a27a

CH Zu-Zu Z Brzozowego Siedliska

CH Zu-Zu Z Brzozowego Siedliska

Hun

39f7a6bf-211f-4dc1-ba43-41b27dac4352

Han

ae0e0fc3-9d6d-4054-9440-d124d2c39832

Han

709c37bf-a614-4fdb-8f05-ced165995e66

Hun

e942840b-85c0-410a-940a-2c61ad829ea0

Hun

2bbe9504-a669-471c-936e-2ff0ed11bcad

Han

d16da5a8-ff01-4145-b141-b155ace49a75

Hun

Få din egen hjemmeside med stamtavle - kræver ingen teknisk kunnen: www.123hjemmeside.dk Start din egen hjemmeside med stamtavle - Klik her

Race:
Køn:
Reg.nr.:
Født:
Opdrætter:

Mere info